Pekâlâ “Henid” ne anlama gelir ve “Henidik” olan nedir?

Avusturyalı filozof Otto Weininger’nın (1880-1903) literatüre kazandırdığı bir sözcük olan “Henid”; tam anlamıyla oluşa gelememiş, sisli, bulanık, belirsiz ve dağınık bir fikir, kavramsallaşmadan yoksun bir proto-düşünce ve hatta henüz kendini varlığa getirememiş bir “his”tir. Ve Henidik ise, bu ilkel, yoksul ve sisli düşünceden duyulan “kesik-kesik” sestir.

Pekâlâ biz neden Henidik’iz?

Kavramların alabildiğine yoksullaştırıldığı, istismar edildiği ve Söz’ün dahi kurumsallaştırıldığı bugün; düşüncenin en ilkeline, yani bir proto-düşünce pratiğine gereksinmekteyiz.

Başlangıçta kaygı vardı ve biz o kaygının peşindeyiz!